Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2011

durtrim
2247 b0be
Reposted fromLorenorZ LorenorZ viakolorowo kolorowo
durtrim
Jesień, to najlepsza pora roku dla niespełnionych miłości. To tak jakby cały świat płakał deszczem razem z tobą.
Reposted frommiedzyslowami miedzyslowami viaanja anja

September 18 2011

durtrim
3746 17ab
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viamoviesss moviesss
durtrim
7830 94c6
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viamoviesss moviesss
durtrim
9181 8a71
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viamoviesss moviesss
durtrim
1609 6756
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viamoviesss moviesss
durtrim
8639 af7d
Reposted fromPonies Ponies viaunicorns unicorns
durtrim
1324 7b70
Reposted fromsempiterna sempiterna viakiga kiga
durtrim
1191 c3e5
Reposted frombatgirl batgirl
durtrim
Reposted frommarze marze viakolorowo kolorowo
durtrim

"Zrobiłbym kur.wa największą kanapkę na świecie gdybyś mnie o to poprosiła. Poszedłbym na koniec świata. Wypełniłbym rzeki Tymbarkiem..."

— Chris (skins)

September 11 2011

durtrim
Reposted frommy-wish my-wish viaanja anja
durtrim
Kim my tak właściwie jesteśmy? My, ludzie urodzeni w latach 90, zwani młodzieżą, prawie dorośli. Pijemy, palimy, imprezujemy, niszczymy się. Całujemy się z byle kim i śpimy z byle kim. Mamy masę przyjaciół, z którym łączą nas nie tylko wspólne tematy rozmów. Mimo to narzekamy na samotność. Każdy z nas potrzebuje miłości i zrozumienia. O to drugie bardzo trudno, bo i tak sami siebie nie rozumiemy. Wyczekujemy księcia/księżniczki z bajki, a jednak nie jesteśmy przygotowani na porzucenie obecnego trybu życia dla prawdziwego związku. Jaki w tym wszystkim sens?
Reposted fromfau fau viakolorowo kolorowo

September 03 2011

durtrim
3906 cf28

August 31 2011

durtrim
7599 5a6e
durtrim
Może jestem jak but nie do pary
— Agnieszka Osiecka "Serdeczny mój"
Reposted frommusic-girl music-girl viaanja anja
durtrim
7119 4314
old letters - beautiful pieces of history
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viasymphony symphony

August 28 2011

durtrim
7801 e89a

August 25 2011

durtrim
7460 f629 500
durtrim
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl